Korzystaj ze zniżek na zajęcia w pakiecie! Wejście jednorazowe już od 80 zł. Zapisz się

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SOFA PILATES STUDIO

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE korzystania z usług SOFA PILATES STUDIO, której właścicielem jest MYPILATESMETHODS Marta Wawszczyk z siedzibą we Wrocławiu 52-231 ul.Terenowa 10b NIP 8981798466, REGON 021387988
 2. Każdy ćwiczący ma obowiązek zapoznać się z warunkami niniejszego  Regulaminu, zgadzając się tym samym na wszelkie jego postanowienia. Kupno karnetu, wejścia jednorazowego lub treningu indywidualnego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki Regulaminu.
  * W zajęciach grupowych lub indywidualnych biorą udział osoby pełnoletnie (wyjątkiem są osoby poniżej 18r.ż, których uczestnictwo potwierdził pisemnie rodzic lub opiekun prawny), które uiściły opłatę za karnet lub wejście jednorazowe. Oraz osoby, które za pomocą aplikacji Fitssey zarezerwowały miejsce na zajęciach i opłaciły je przy pomocy aplikacji.
 3. Osoba uczestnicząca w zajęciach organizowanych przez Sofa Pilates Studio oświadcza, że:
  • jest zdrowa i może wykonywać ćwiczenia fizyczne
  • uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność
  • w przypadku dolegliwości fizycznych, urazów, kontuzji, ciąży oraz poważnych problemów zdrowotnych informuje o tym instruktorkę/instruktora prowadzącą/cego zajęcia
  • ponosi odpowiedzialność za prywatne rzeczy zostawione w szatni i w celu bezpieczeństwa chowa je do szafki zamykanej kluczykiem
  • szanuje czas swój i innych i przychodzi na zajęcia punktualnie
  • sprząta po sobie po zajęciach matę lub sprzęt, na którym ćwiczyła
  • Nie jest pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających
  • Czas trwania zajęć
   Zajęcia grupowe trwają 50 minut
   Zajęcia indywidualne trwają 55 minut

 4. Zasady udziału w zajęciach Sofa Pilates Studio
  • W studio obowiązują karnety 5/10 wejściowe oraz wejścia pojedyncze.
  • Każdorazowe wejście na zajęcia równa się ze skreśleniem tych zajęć z karnetu.Jeżeli Klient chce skorzystać z dwóch lub trzech zajęć pod rząd tego samego dnia to skreśla mu się z karnetu odpowiednią ilość wejść.
  • Karnety są imienne. Nie można przekazywać karnetu osobom trzecim. Wyjątkiem jest zakup karnetu „rodzinnego”. (Za karnet „rodzinny” uważa się zakup karnetu przez mamę/tatę/dziecko lub małżeństwo)
  • Każdy karnet jest ważny 40 dni od daty zakupu. W okres 40 dni wliczone są święta i dni wolne od pracy. Niewykorzystane wejścia z karnetu przepadają i nie przysługuje za nie zwrot gotówki.
  • Karnet senior przysługuje powyżej 65 r.ż. Zastrzegamy sobie możliwość poproszenia o potwierdzenie wieku.
  • W przypadku płatności za pomocą aplikacji Fitssey, niewykorzystane wejścia również przepadają.
  • Klienci, którzy zamierzają uczestniczyć w zajęciach Sofa Pilates Studio zobowiązani są do uiszczenia kaucji w wysokości 50zł (gotówką) na poczet nieodwołanych treningów)
  • Nowy/a Klient/ka jest zobowiązany/a uregulować opłatę za pierwsze zajęcia przed zajęciami, niemożliwa jest rezerwacja telefoniczna, mailem lub za pośrednictwem mediów społecznościowych.
  • Klient zobowiązuje się do przestrzegania terminów ważności karnetów oraz terminowego dokonywania opłat za karnety i inne usługi. Nie ma możliwości przedłużania terminu ważności karnetu.
  • W studio poruszamy się w obuwiu zmiennym lub na boso.
  • Rzeczy pozostawiamy w szafkach w szatni, kluczyk nosimy przy sobie. W przypadku zgubienia kluczyka pobieramy opłatę w wysokości 20zł.
  • Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
  • Na sali obowiązuje wygodny strój sportowy, ćwiczymy na boso lub w skarpetkach.
  • Studio wyposażone jest  w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć. Jednakże Klient może przynieść ze sobą swoją prywatną matę.
  • Każdy uczestnik zajęć po skończonej sesji dezynfekuje po sobie sprzęt i przeciera go szmatką. Studio zapewnia niezbędne środki do dezynfekcji.
 5. Zasady rezerwacji miejsc na zajęciach
  • Zajęcia rezerwujemy za pośrednictwem aplikacji Fitssey. Osoby, które posiadają ważny karnet zakupiony tradycyjną drogą mogą zarezerwować wybrane przez siebie zajęcia tylko pod warunkiem kiedy jest wolne miejsce nie zarezerwowane drogą elektroniczną.
  • Gdy Klient nie dokonał wcześniejszej rezerwacji pracownik Studia może odmówić mu udziału w zajęciach. W takim przypadku priorytetowo wpuszczani są Klienci z dokonaną rezerwacją.
  • Zajęcia można odwołać do 24h przed terminem zajęć. Odwołanie po tym czasie lub nieobecność na zajęciach skutkuje skreśleniem tych zajęć z karnetu, pobraniem stosownej opłaty na Fitssey lub pobrania jej z kaucji.
  • Odwołanie zajęć możliwe jest tylko za pomocą aplikacji Fitssey lub osobiście  w recepcji studio. Nie ma możliwości odwoływania zajęć bezpośrednio u instruktorów studio (smsy, prywatne wiadomości nie są formą kontaktu ze studio)
  • Za formę osobistego kontaktu ze studio uważa się : wysłanie maila na adres: info@sofapilatesstudio.pl , wiadomości prywatnej na FB Sofa pilates studio, kontakt telefoniczny pod numerami: 713333936 lub 784680908
 6. Zasady prowadzenia zajęć w mini grupach:
  • Zajęcia w mini grupach odbywają się przy minimalnej ilości 4 osób(studio zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć przy mniejszej ilości uczestników)
  • Jeżeli zajęcia zostają odwołane- informujemy o tym za pomocą wiadomości sms lub na fb
  • Zastrzegamy sobie możliwość zmiany rodzaju zajęć zależności od ilości uczestników.
  • W przypadku nieobecności instruktora  na zajęciach zapewniamy zastępstwo. Natomiast w niektórych przypadkach zastrzegamy sobie możliwość łączenia grup.
  • Zajęcia w mini grupach odbywają się na określonych poziomach:
   • *poczatkujący
   • *średniozaawansowani( osoby, które wzięły udział w minimum 10 sesjach na poziomie początkującym)
   • *zaawansowani (o możliwości zajęć na tym poziomie decyduje nauczyciel)
 7. SESJE INDYWIDUALNE I DUETY
  • Terminy sesji indywidualnych i duetów są ustalane bezpośrednio z Klientem/tką
   i konsultowane z Instruktorem/ką prowadzącym/cą.
  • Treningi można odwoływać najpóźniej do godz. 19.00 dnia poprzedzającego umówione zajęcia. W przypadku odwołania zajęć po 19.00 lub w dniu zajęć pobieramy opłatę za te zajęcia w wysokości 100%.
  • Termin ważności karnetów indywidualnych i duetów wynosi 3 miesiące od daty pierwszych wykorzystanych zajęć z karnetu.
  • Za niewykorzystane zajęcia w terminie nie ma zwrotów ani możliwości wykorzystania ich w innym terminie.
 8. REKLAMACJE
  W przypadku reklamacji prosimy o kontakt pisemny pod adresem mailowym info@mypilatesmethods.com. Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Każdy Klient/ka ma obowiązek zapoznać się z kompletnym regulaminem Sofa Pilates Studio oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  • Każdy Klient/ka Sofa Pilates Studio przy pierwszych zajęciach ma obowiązek wypełnienia ankiety udziału w zajęciach.
  • Studio zobowiązuje się do informowania o ewentualnych zmianach w regulaminie lub jego aktualizacji.
  • W kwestiach spornych pomiędzy Klientem/tką i Sofa Pilates Studio decyduje odpowiedni zapis niniejszego regulaminu.
  • W razie jakichkolwiek problemów Klient jest zobowiązany poinformować personel Studia lub Właścicielkę.
  • Wszelkie uwagi Klient wnosi na Recepcję lub do Właścicielki Studia.
  • Regulamin dostępny jest w recepcji Sofa Pilates Studio oraz na stronie www.sofapilatesstudio.pl
  • Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2021 do czasu jego ewentualnej aktualizacji lub zmiany.